/
Gældende pr. 01/2020

Juridiske henvisninger

For Hansgrohe A/S' hjemmeside gælder de nedenstående brugsbetingelser. Læs dem venligst omhyggeligt igennem, inden du anvender vores webside. Ved anvendelse af vores webside erklærer du, at du er indforstået med vores brugsbetingelser.

Fuldstændig og rigtig information

Vi anstrenger os for at holde denne webside på det nyeste niveau og for at informationen er så fuldstændig og rigtig som muligt. Vi tager dog ikke ansvar for informationens aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller at informationen er egnet til bestemte brugsformål.
Vi forbeholder os ret til når som helst at forkorte indhold og at flytte det til andre temaområder, at spærre det kortvarigt og/eller endegyldigt slette det.

Vores ydelsers anvendelighed

Vores webside skal kun informere dig generelt om vores ydelser. På grund af vores information opstår der dog ingen retslige krav på bestemte ydelser, samt at de fuldstændigt, uafbrudt eller uforstyrret står til rådighed. Læg venligst mærke til, at enkelte oplysninger på vores webside kan dreje sig om produkter, programmer eller tjenesteydelser, der ikke kan fås i visse lande. Henvend dig venligst til din lokale Hansgrohe-handelspartner angående hvilke produkter eller tjenesteydelser, der står til rådighed i dit land.

Fremmed indhold

Følgende indhold stammer ikke fra os og afspejler ikke vores mening, således at vi derfor ikke hæfter eller har ansvar for det: 

  • Bidragene på det diskussionsforum, der eventuelt er indrettet, stammer ikke fra os, men fra de tilsvarende brugere. Vi kontrollerer ikke om det indhold, der er sat ind af brugere, som fx stillingtagen, råd, forklaringer, tilbud eller anden information, er retmæssigt eller rigtigt. Vores diskussionsfora må ikke bruges til lovstridige, ærerørige, ærekrænkende eller sårende fremstillinger. Brugeren fritager os fra samtlige krav fra tredjemand, der er et resultat af at han/hun ikke har brugt vores webside på en måde, der svarer til disse brugsbetingelser.
  • Vi påtager os intet ansvar for indhold på de sider, der er linket til os.
  • Vi tager ikke ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af informationer om vores faghandlere under søgning efter faghandlere. Vi overvåger ikke disse informationer og leder ikke efter omstændigheder, der kan pege i retning af ulovlig aktivitet. Hvis vi får kendskab til sådanne ulovligheder, vil vi dog omgående fjerne de respektive oplysninger.

Skrivekonventioner

Af hensyn til læsbarheden gives der afkald på at benytte mandlige og kvindelige former. Vi henvender os naturligvis altid til begge køn.

Gældende ret og værneting

På denne webside anvendes tysk lovgivning. Værneting og opfyldelsessted er vores hjemsted, dvs. Rottweil, Tyskland.

Ophavsret

Copyright Hansgrohe 2020. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafik, lyd-, video- og animationsfiler er underlagt ophavsretten og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendom. Ovenstående må hverken kopieres, ændres eller anvendes på andre websteder – hverken til handelsmæssige formål eller med henblik på overdragelse. Nogle af Hansgrohes websteder indeholder endvidere materialer, der er underlagt ophavsretten for dem, der har stillet disse til rådighed.