/
Stol på kvalitet "Made by Hansgrohe"

5 års garanti på AXOR og hansgrohe

Det er en elementær bestanddel af Hansgrohes virksomhedspolitik altid at tilbyde vores kunder den højeste kvalitet. I mere end 100 år har vi produceret sanitetsprodukter af høj kvalitet og sikrer den høje standard ved hjælp af en omfattende kvalitetsstyring. Dette gælder alle fabrikker – både i Tyskland og resten af verden.

Dette sikre og anerkendte grundlag har vi anvendt i generationer, og som producenter går vi nu et skridt videre. Vi tilbyder vores slutforbrugere fem års producentgaranti på vores produkter.

Fremgang med stærke mærker

Producentgarantien er en frivillig ydelse. Med den giver Hansgrohe sine forhandlere et ekstra argument, som de kan bruge til at overbevise slutforbrugerne om fordelene ved at vælge AXOR og hansgrohe. Hansgrohe står dig bi, når du har en garantisag fra en forbruger.

I nedenstående garantibetingelser finder du forudsætningerne og de nærmere detaljer vedr. garantien. 

Vores garanti er din sikkerhed

5 års produktgaranti

Hansgrohe garanterer, at vore produkter ikke har fabrikationsfejl. Skulle der imidlertid opstå en fejl eller mangel på et produkt i op til 5 år fra købsdatoen, vil Hansgrohe omkostningsfrit reparere eller ombytte produktet ved returnering til Hansgrohe A/S. For sanitærporcelæn er garantien på 20 år. I tilfælde af reklamation bedes du udfylde vores reklamationsformular. Det er en forudsætning, at produktet er korrekt installeret, samt at det er anvendt i henhold til vores monterings-, og rengøringsvejledning. En defekt, der opstår pga. udefra kommende forhold, snavs eller skidt i vandet, er ikke at betegne som en fabrikationsfejl og vil derfor ikke være omfattet af garantien.

Du finder de fulde garantibetingelser og undtagelser længere nede på denne side.

5 års drypgaranti

Hansgrohes drypgaranti sikrer omkostningsfri ombytning af alle reservedele, som skal benyttes i tilfælde af, at et armatur begynder at dryppe indenfor de første 5 år efter montering.

15 års reservedelsgaranti

Hansgrohe yder endvidere 15 års reservedelsgaranti, hvilket sikrer, at en reservedel til et produkt kan leveres i minimum 15 år efter, at produktet er udgået af produktionen.

Ved større skader

Udfør kun "førstehjælp" og kontakt derefter Hansgrohe på 86 28 74 00 og kundens forsikringsselskab, før du gør mere.

Behandling af garantisag

Skulle der opstå et problem med et Hansgrohe-produkt indenfor garantiperioden skal forbrugeren henvende sig til den forhandler, hvor varen er købt. Forhandleren vil i samarbejde med Hansgrohe undersøge produktet og vurdere, i hvilket omfang det er underlagt Hansgrohes produktgaranti.

For at kunne gøre brug af Hansgrohes 5 års garanti kræves det, at man kan fremvise original købsfaktura fra forhandler.

Vi henviser i øvrigt til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Detaljerede garantibetingelser

I. Generel information

Hansgrohe giver den første slutkunde en producentgaranti for Hansgrohe-produkter. Denne frivillige producentgaranti er et supplement til de lovbestemte rettigheder, som den første slutkunde har i forhold til sin forhandler. Eventuelle yderligere krav fra den første slutkunde mod Hansgrohe (f.eks. på grund af et eventuelt produktansvar) begrænses ikke af den (se punkt VII nedenfor).

Den "første slutkunde" er den person, der har købt Hansgrohe-produktet som første forbruger direkte af Hansgrohe eller en Hansgrohe-forhandler (fx VVS-firmaer, specialforhandlere, byggemarkeder). "En forbruger" er i denne producentgarantis forstand enhver naturlig person, som har købt Hansgrohe-produktet til privat brug og ikke som led i en erhvervsmæssig eller selvstændig handelsmæssig aktivitet (f.eks. med henblik på at videresælge det eller installere det hos tredjepart). 

Denne producentgaranti gælder kun for den første slutkunde og kan ikke overdrages til andre. I tilfælde af at den første slutkunde videresælger Hansgrohe-produktet overdrages garantien derfor ikke til køberen, heller ikke selvom køberen ligeledes er en forbruger.

II. Garantiens omfang, garantiperiode

Hansgrohe garanterer over for den første slutkunde, at det Hansgrohe-produkt, vedkommende har købt, er fri for materiale-, fremstillings- og konstruktionsfejl. Her er det aktuelle videnskabelige og tekniske niveau på produktionstidspunktet afgørende. 

Garantien gælder alle hansgrohe-produkter og løber i 5 år fra den første slutkundes købsdato, dog højst i 6 år efter fremstillingen. Dette gælder dog ikke de Hansgrohe-produkter, der er oplyst i det følgende – for disse Hansgrohe-produkter gælder der en særlig løbetid: 

Undtagelser fra 5 års garanti

Artikelnr. Produktnavn Garanti
61078450 Xuniva D Bowlevask 600/450 med hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60170450 Xuniva D Bowlevask 600/450 med hanehul og overløb 20 år
61070450 Xuniva S Bowlevask 300/300 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60166450 Xuniva U Bowlevask 550/400 uden hanehul og overløb 20 år
60167450 Xuniva Q Bowlevask 300/300 uden hanehul og overløb 20 år
61086450 Xevolos E Lille håndvask 360/250 med hanehul til højre uden overløb, SmartClean 20 år
61013450 Xelu Q Lille håndvask 500/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60172450 Xuniva Q Bowlevask 600/450 med hanehul og overløb 20 år
61030450 Xelu Q Håndvask med hylde til venstre 800/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61036450 Xelu Q Håndvask 1000/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61062450 Xuniva U Nedfældet håndvask 550/400 uden hanehul med overløb, SmartClean 20 år
61115450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaHelix Flush, SmartClean med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease, Slim 20 år
61115450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaHelix Flush, SmartClean med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease, Slim 5 år (toiletsæde og låg)
61104450 Xevolos E Håndvask 1200/480 med 2 hanehuller uden overløb, SmartClean 20 år
61014450 Xelu Q Lille bordmonteret vask med slebet underside 500/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61087450 Xevolos E Lille håndvask 360/250 med hanehul til venstre uden overløb, SmartClean 20 år
61038450 Xelu Q Håndvask 1000/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61088450 Xevolos E Lille håndvask 500/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61066450 Xuniva Q Nedfældet håndvask 550/400 uden hanehul med overløb, SmartClean 20 år
61114450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaHelix Flush, SmartClean 20 år
60154450 Xuniva Q Underlimet håndvask 450/350 uden hanehul med overløb 20 år
60155450 Xuniva S Nedfældet håndvask 400/400 uden hanehul med overløb 20 år
61100450 Xevolos E Håndvask 1000/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61020450 Xelu Q Håndvask 800/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
60162450 Xuniva Q Nedfældet håndvask 550/450 med hanehul og overløb 20 år
61058450 Xuniva D Nedfældet håndvask 550/400 uden hanehul med overløb, SmartClean 20 år
60158450 Xuniva Q Nedfældet håndvask 550/400 uden hanehul med overløb 20 år
76818000 null F23 Flowmåler 2 år
60194450 EluPura Q Væghængt toilet 540 AquaFall Flush 20 år
61024450 Xelu Q Håndvask med hylde til højre 800/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61026450 Xelu Q Håndvask med hylde til højre 800/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61073450 Xuniva U Bowlevask 550/400 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61048450 Xuniva D Underlimet håndvask 450/350 uden hanehul med overløb, SmartClean 20 år
61092450 Xevolos E Håndvask 600/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
62021450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease 20 år
62021450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease 5 år (toiletsæde og låg)
60164450 Xuniva S Bowlevask 400/400 uden hanehul og overløb 20 år
60161450 Xuniva U Nedfældet håndvask 550/450 med hanehul og overløb 20 år
61110450 Xevolos E Håndvask 1000/480 med 2 hanehuller uden overløb, SmartClean 20 år
60151450 Xuniva S Underlimet håndvask 350/350 uden hanehul med overløb 20 år
61054450 Xuniva S Nedfældet håndvask 400/400 uden hanehul med overløb, SmartClean 20 år
61017450 Xelu Q Håndvask 600/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61021450 Xelu Q Håndvask 800/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60163450 Xuniva S Bowlevask 300/300 uden hanehul og overløb 20 år
60156450 Xuniva D Nedfældet håndvask 550/400 uden hanehul med overløb 20 år
62022450 EluPura Q Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, HygieneEffect 20 år
62020450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, HygieneEffect 20 år
61096450 Xevolos E Håndvask 800/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61043450 Xelu Q Håndvask 1200/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60169450 Xuniva S Bowlevask 450/450 med hanehul og overløb 20 år
60171450 Xuniva U Bowlevask 600/450 med hanehul og overløb 20 år
61068450 Xuniva Q Nedfældet håndvask 550/450 med hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61046450 Xuniva S Underlimet håndvask 350/350 uden hanehul med overløb, SmartClean 20 år
61119450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, SmartClean med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease 20 år
61119450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, SmartClean med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease 5 år (toiletsæde og låg)
61031450 Xelu Q Håndvask med hylde til venstre 800/480 med 2 hanehuller uden overløb, SmartClean 20 år
61084450 Xelu Q Lille håndvask med hylde til højre 360/250 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61108450 Xelu Q Håndvask 1200/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61016450 Xelu Q Håndvask 600/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61025450 Xelu Q Håndvask med hylde til højre 800/480 med 2 hanehuller uden overløb, SmartClean 20 år
61071450 Xuniva S Bowlevask 400/400 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61072450 Xuniva D Bowlevask 550/400 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
62024450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaHelix Flush, HygieneEffect 20 år
61089450 Xevolos E Lille håndvask 500/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61064450 Xuniva U Nedfældet håndvask 550/450 med hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61112450 Xevolos E Håndvask 1200/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
60153450 Xuniva U Underlimet håndvask 450/350 uden hanehul med overløb 20 år
61095450 Xevolos E Bordmonteret vask med slebet underside 600/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61105450 Xevolos E Håndvask 1200/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61012450 Xelu Q Lille håndvask 500/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61018450 Xelu Q Bordmonteret vask med slebet underside 600/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61042450 Xelu Q Håndvask 1200/480 med 2 hanehuller uden overløb, SmartClean 20 år
61080450 Xuniva U Bowlevask 600/450 med hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60152450 Xuniva D Underlimet håndvask 450/350 uden hanehul med overløb 20 år
61032450 Xelu Q Håndvask med hylde til venstre 800/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60193450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaFall Flush 20 år
61085450 Xelu Q Lille håndvask med hylde til venstre 360/250 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
60157450 Xuniva U Nedfældet håndvask 550/400 uden hanehul med overløb 20 år
61052450 Xuniva Q Underlimet håndvask 450/350 uden hanehul med overløb, SmartClean 20 år
61097450 Xevolos E Håndvask 800/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61075450 Xuniva Q Bowlevask 550/400 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61076450 Xuniva S Bowlevask 450/450 med hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61074450 Xuniva Q Bowlevask 300/300 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60165450 Xuniva D Bowlevask 550/400 uden hanehul og overløb 20 år
61060450 Xuniva D Nedfældet håndvask 550/450 med hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61116450 EluPura Q Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, SmartClean 20 år
61091450 Xevolos E Lille bordmonteret vask med slebet underside 500/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61056450 Xuniva S Nedfældet håndvask 450/450 med hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61094450 Xevolos E Bordmonteret vask med slebet underside 600/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
61101450 Xevolos E Håndvask 1000/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61019450 Xelu Q Bordmonteret vask med slebet underside 600/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60168450 Xuniva Q Bowlevask 550/400 uden hanehul og overløb 20 år
61090450 Xevolos E Lille bordmonteret vask med slebet underside 500/480 med hanehul uden overløb, SmartClean 20 år
60159450 Xuniva S Nedfældet håndvask 450/450 med hanehul og overløb 20 år
61117450 EluPura Q Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, SmartClean med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease 20 år
61117450 EluPura Q Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, SmartClean med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease 5 år (toiletsæde og låg)
61050450 Xuniva U Underlimet håndvask 450/350 uden hanehul med overløb, SmartClean 20 år
61093450 Xevolos E Håndvask 600/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
61015450 Xelu Q Lille bordmonteret vask med slebet underside 500/480 uden hanehul og overløb, SmartClean 20 år
62025450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaHelix Flush, HygieneEffect med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease, Slim 20 år
62025450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaHelix Flush, HygieneEffect med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease, Slim 5 år (toiletsæde og låg)
61082450 Xuniva Q Bowlevask 600/450 med hanehul og overløb, SmartClean 20 år
60160450 Xuniva D Nedfældet håndvask 550/450 med hanehul og overløb 20 år
61118450 EluPura S Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, SmartClean 20 år
61037450 Xelu Q Håndvask 1000/480 med 2 hanehuller uden overløb, SmartClean 20 år
62023450 EluPura Q Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease 20 år
62023450 EluPura Q Væghængt toilet 540 AquaFall Flush, HygieneEffect med toiletsæde med låg, SoftClose og QuickRelease 5 år (toiletsæde og låg)

 

Garantiperioden forlænges ikke på grund af opfyldelse af ydelser inden for rammerne af denne producentgaranti, især ikke ved reparation eller ombytning. I disse tilfælde starter garantiperioden heller ikke forfra. Det forholder sig på samme måde, hvis disse garantibetingelser er vedlagt ombytningsproduktet. Dette fører ikke til en ny garanti, og garantiperioden løber heller ikke videre.

Krav om erstatning for følgeskader eller på grund af produktansvar opretholdes kun i henhold til obligatoriske lovpligtige bestemmelser. Denne producentgaranti gælder kun for slutkunder, der har købt det pågældende produkt i et land, hvor Hansgrohe er repræsenteret med et selvstændigt forhandlerselskab eller er repræsenteret via en forhandler.

III. Form og frist for fremsættelse af krav, forældelse

Fremsættelsen af krav på baggrund af denne garanti forudsætter skriftlig anmeldelse af fejl fra den første slutkunde mod Hansgrohe eller den Hansgrohe-forhandler, hvor vedkommende har købt Hansgrohe-produktet. Denne anmeldelse af fejl skal ske inden udløbet af en udelukkelsesperiode på to måneder fra det tidspunkt, hvor den første slutkunde opdagede fejlen på Hansgrohe-produktet eller burde have opdaget den, og altid inden udløb af garantiperioden. Det påhviler den første slutkunde at bevise, at garantiperioden endnu ikke er udløbet; denne dokumentation kan især ske ved fremlæggelse af købskvitteringen for Hansgrohe-produktet. 

Den skriftlige anmeldelse af fejl skal indeholde følgende:

 • En detaljeret beskrivelse af fejlen.
 • Navn og adresse på den første slutkunde og
 • Dokumentation for at kunden har købt hansgrohe-produktet som første slutkunde og hvornår, f.eks. købskvittering med købsdato, handelsnavn for Hansgrohe-forhandleren samt produktbetegnelsen og/eller Hansgrohe-varenummeret.

Du bør bruge vores reklamationsformular, der indeholder alle nødvendige oplysninger. Den skriftlige anmeldelse af fejl skal sendes på e-mail til info@hansgrohe.dk. Efter modtagelsen af den skriftlige anmeldelse af fejl kontakter Hansgrohe afsenderen i løbet af 3 arbejdsdage. Inden udløbet af denne frist og inden anvisninger om det modsatte må produktet ikke afmonteres. Det forholder sig anderledes, hvis der må forventes betragtelige skader. 

Ved garantiperiodens udløb forældes garantikravet. Hvis der er fremsat krav inden for garantiperioden under opretholdelse af ovennævnte krav, men den skyldige garantiydelse endnu ikke er leveret af Hansgrohe, er forældelsen standset frem til tilvejebringelsen af ydelsen.

IV. Forudsætninger og udelukkelser

Forudsætningen for at gøre brug af denne garanti er korrekt installation af det pågældende Hansgrohe-produkt i overensstemmelse med monteringsvejledningen fra Hansgrohe og de anerkendte tekniske regler (f.eks. af en håndværksmester eller autoriseret fagmand), samt at det pågældende Hansgrohe-produkt bruges i overensstemmelse med brugs- og monteringsvejledningen fra Hansgrohe. Dette omfatter blandt andet, men ikke udelukkende og afhængigt af det enkelte produkt, at tilløbs-vandrør skylles korrekt igennem før produktinstallation og efter byggeforanstaltninger iht. de gældende standarder, at installationer svarer til illustrationerne vedlagt Hansgrohe-produktet, og at driftstrykket i vandledningerne kontrolleres med hensyn til de tekniske bestemmelser. 

Hvis Hansgrohe kan dokumentere, eller der er objektiv begrundet mistanke om, at forudsætningerne ikke er opfyldt, kan Hansgrohe afvise garantiydelsen, medmindre den første slutkunde dokumenterer, at ovennævnte forudsætninger er opfyldt.

Eventuelle brugs- og monteringsvejledninger samt andre eventuelle tekniske vejledninger er vedlagt hvert enkelt hansgrohe-produkt og findes her på hjemmesiden.

Denne producentgaranti er ikke grundlag for krav ved 

 • Erhvervsmæssig eller selvstændig handelsmæssig anvendelse af hansgrohe-produktet
 • Manglende anmeldelse af fejl og afmontering af det defekte hansgrohe-produkt før tid uden forudgående ekspertvurdering eller anvisning fra Hansgrohe (se punkt III)
 • Manglende overholdelse af den brugs- og monteringsvejledning, der er blevet udleveret eller findes på www.hansgrohe.dk samt eventuelle sikkerhedsforanstaltninger
 • Ukorrekt vedligeholdelse eller reparation af hansgrohe-produktet, især reparation eller vedligeholdelse under anvendelse af andre reservedele end de originale hansgrohe-reservedele
 • Ukorrekt installation eller ibrugtagning
 • Anvendelse af hansgrohe-produktet, der ikke svarer til det tilsigtede eller anbefalede formål eller på anden måde er usagkyndig eller udtryk for misbrug (herunder ibrugtagning sammen med andre væsker end rent drikkevand)
 • Produktmodifikationer, især installation, fjernelse eller udskiftning af enkelte dele eller komponenter fra hansgrohe-produktet eller
 • hansgrohe-produkter, hvis fabrikations-/serienummer eller fremstillingsdato er blevet fjernet, ændret eller gjort ukendeligt på produktet.

Denne producentgaranti gælder ikke

 • Produktfejl, der skyldes transport, installation eller ydre påvirkninger (stød, slag, nedstyrtning)
 • Produktfejl eller skader forårsaget af sælger, installatør eller tredjepart
 • Produktfejl, der skyldes normalt slid (f.eks. ridser, slitage) eller forsætlig beskadigelse (ved skader forårsaget på grund af uagtsomhed påregnes der skyld på begge sider)
 • Sliddele, som f.eks. pakninger, slanger
 • Forbrugsmateriale, som f.eks. batterier, filtre eller luftblandere
 • Dele, der er følsomme over for brud, som f.eks. glas, glødepærer, spejle
 • Mindre afvigelser på hansgrohe-produktet fra den normerede beskaffenhed, der ikke har indflydelse på hansgrohe-produktets brugsværdi
 • Indskylning af snavs, trykstød, især med varmt vand, skader på grund af kalkaflejringer, is eller andre miljøpåvirkninger (f.eks. fugt, varme), drifts- eller betjeningsfejl, aggressive omgivelsespåvirkninger, kemikalier, rengøringsmidler, over-/undertryk eller over-/underspænding på ledningen
 • Skader på grund af force majeure eller naturkatastrofer, især, men ikke udelukkende, oversvømmelser, lynnedslag, brand, frost eller udsving i strømforsyningen.
 • Mangler og følgeskader samt
 • prøver eller udstillingsprodukter, 2.- sorteringsvarer og lignende

V. Ydelser i tilfælde af garantisag

Hvis der foreligger en garantisag iht. afsnit I-IV, dækker Hansgrohes producentgaranti, idet Hansgrohe efter eget skøn og efter følgende regler 1) reparerer/leverer nødvendige reservedele til det pågældende hansgrohe-produkt, 2) foretager ombytning eller 3) betaler erstatning for købsprisen til den første slutkunde.

 1. Reparation
  Hovedreglen er, at den første slutkunde får det fejlbehæftede Hansgrohe-produkt repareret af en lokal fagmand med forudgående samtykke fra Hansgrohe. I dette tilfælde omfatter producentgarantien gratis leverance af de nødvendige reservedele. Hvis Hansgrohe ved skriftligt tilsagn beslutter selv at udføre reparationen, påhviler det Hansgrohe at betale de opståede omkostninger til reservedele, installation og egne arbejdsudgifter samt eventuelle omkostninger for transport eller forsendelse af Hansgrohe-produktet. Den første slutkunde skal stille Hansgrohe-produktet til rådighed.
 2. Ombytning
  Ved ombytning erstattes det fejlbehæftede Hansgrohe-produkt gratis med et nyt Hansgrohe-produkt af samme art, samme kvalitet og samme type. Hvis Hansgrohe-produktet på tidspunktet for anmeldelsen af fejlen ikke længere er i produktion, er Hansgrohe berettiget til at levere et sammenligneligt erstatningsprodukt. Transport/forsendelse til og fra Hansgrohe/Hansgrohe-forhandleren samt enhver foranstaltning i forbindelse med ombytningen af Hansgrohe-produktet (herunder afmontering og fornyet installation) må kun foretages med forudgående accept fra Hansgrohe. Hvis Hansgrohe godkender den påtænkte foranstaltning, påhviler de omkostninger, der opstår under udførelsen af foranstaltningen, Hansgrohe. Den første slutkunde er forpligtet til selv at afhente det nye Hansgrohe-produkt hos den nærmeste Hansgrohe-forhandler, medmindre andet er aftalt. Det udskiftede Hansgrohe-produkt tilhører efter afmonteringen Hansgrohe.
 3. Tilbagebetaling af købsprisen
  Hvis Hansgrohe vælger at erstatte købsprisen og bekræfter dette skriftligt, tilbageleverer den første slutkunde det fejlbehæftede Hansgrohe-produktet, og Hansgrohe erstatter vedkommende den betalte købspris. Med tilbagebetalingen af købsprisen overgår ejendomsretten for det fejlbehæftede Hansgrohe-produkt til Hansgrohe.

VI. Følgerne ved uberettiget garantikrav

Hvis kunden anmelder en fejl som garantisag, men forudsætningerne for en garantisag efter producentgarantien ikke er opfyldt, påhviler de opståede udgifter for forsendelse eller transport af produktet den første slutkunde selv. Desuden påhviler det den første slutkunde at afholde de omkostninger inkl. eventuelle arbejdsudgifter, der er opstået hos Hansgrohe, for den eventuelle afmontering eller undersøgelse eller tilbagetransport af produktet.
Hvis den første slutkunde ønsker at få udført reparationen efter at have fået information om, at garantien ikke dækker samt information om beregnede omkostninger til reparationen, skal kunden desuden selv betale udgifterne til reservedele samt arbejdsomkostninger.
Hvis Hansgrohe-produktet ikke allerede ved leverancen var fejlbehæftet, beslutter Hansgrohe i hvert enkelt tilfælde, om der foretages afhjælpning pr. kulance. I dette tilfælde har den første slutkunde ikke noget lovmæssigt krav på afhjælpning af fejlen.

VII. Yderligere rettigheder

Ud over rettighederne i denne frivillige producentgaranti gælder den første slutkundes lovmæssige rettigheder i ubegrænset omfang. 
Denne producentgaranti påvirker især ikke de yderligere lovbestemte eller kontraktmæssige rettigheder (især garantirettigheder), som den første slutkunde under visse omstændigheder har mod den Hansgrohe-forhandler, som vedkommende har købt Hansgrohe-produktet af.
Den første slutkundes lovmæssige rettigheder over for Hansgrohe hverken begrænses eller erstattes på grund af garantien. Dette gælder især obligatoriske lovbestemte ansvarsforskrifter iht. produktansvarsloven eller et eventuelt erstatningsansvar uden for kontraktforhold fra Hansgrohes side.
Den fortsatte opretholdelse af den første slutkundes rettigheder gælder uafhængigt af en foreliggende garantisag, og af hvorvidt den første slutkunde gør krav gældende om garanti.

VIII. Kontakt

Hansgrohe A/S
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Danmark

Send en service-forespørgsel til Hansgrohe