Gældende pr. 12/2022

Online-databeskyttelseserklæring

Hansgrohe og dennes tilknyttede virksomheder (under ét kaldt "selskabet", "vi" eller "os") ønsker, at du skal vide, hvilke oplysninger vi indsamler, anvender og offentliggør. I denne databeskyttelseserklæring beskrives vores fremgangsmåde med hensyn til data indsamlet af os i sammenhæng med følgende:

 • Hjemmesider, styret af os, hvorfra du har fået adgang til denne databeskyttelseserklæring ("hjemmesiderne")
 • Software, hvorfra du har fået adgang til denne databeskyttelseserklæring ("apps")
 • Vores sider på sociale medier og apps på [URL] (samlet kaldt vores "sider på sociale medier")
 • E-mails i HTML-format, som vi sender til dig med et link til denne databeskyttelseserklæring eller anden relevant kommunikation med dig og
 • Dine forretningsmæssige offline-interaktioner med os.

Samlet betegnes hjemmesiderne, de pågældende apps, siderne på sociale medier, e-mails og forretningsmæssige offline-interaktioner som "tjenesterne".

PERSONOPLYSNINGER

"Personoplysninger" er data, som muliggør identifikationen af dig som person eller som har relation til dig som identificerbar person. Tjenesterne indsamler personoplysninger som:

 • Navn
 • Adresse (inkl. faktura- og leveringsadresse)
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • IP-adresse (ved hjælp af din IP-adresse kan vi også nogenlunde fastlægge din fysiske placering)
 • Betalingskortoplysninger
 • Profilbillede
 • ID fra konti på sociale medier

Indsamling af personoplysninger

Vi og vores serviceudbydere indsamler personoplysninger på forskellig vis, f.eks.:

 • Ved hjælp af tjenesterne.
  • Vi indsamler personoplysninger ved hjælp af tjenesterne, når du f.eks. abonnerer på et nyhedsbrev, opretter en konto for at få adgang til tjenesterne, besøger vores shops, deltager i et af vores arrangementer, afgiver en telefonisk bestilling, kontakter kundeservice eller foretager et køb.
 • Fra andre kilder.
  • Vi modtager dine personoplysninger fra andre kilder, f.eks.:
   • Offentligt tilgængelige databaser.
   • Fælles marketingpartnere, hvis disse videregiver oplysningerne til os.
  • Hvis du knytter din konto på sociale medier til din konto til tjenesterne, deler du bestemte personoplysninger fra din konto på sociale medier med os, f.eks. navn, e-mailadresse, foto, liste over kontakter på sociale medier og andre oplysninger, der er tilgængelige eller som du gør tilgængelige, hvis du knytter din konto på sociale medier med din konto på disse tjenester.

Indsamlingen af personoplysninger er nødvendig, for at du kan få vist de ønskede tjenester. Hvis du ikke stiller de nødvendige oplysninger til rådighed, kan vi i påkommende tilfælde ikke vise tjenesterne. Hvis du offentliggør andre personers personoplysninger for os eller vores tjenesteudbydere i forbindelse med tjenesterne, garanterer du, at du er berettiget til det og giver os tilladelse til at anvende oplysningerne iht. denne databeskyttelseserklæring.

Anvendelse af personoplysninger

Vi og vores serviceudbydere kan anvende personoplysninger til følgende formål:

 • Garanti for tjenesternes funktionalitet og opfyldelse af dine forespørgsler.
  • Til at stille tjenesterne til rådighed for dig, som f.eks. adgang til din registrerede konto og dertilhørende fordele, specialtilbud eller kundeservice.
  • Til at besvare dine spørgsmål og efterkomme dine anmodninger, når du kontakter os via en af vores online-kontaktformularer eller på anden vis, f.eks. hvis du sender spørgsmål, kommentarer, ros eller klager, eller hvis du beder om et tilbud eller om andre oplysninger om vores tjenester.
  • Til at gennemføre dine transaktioner, behandle returneringer og ombytninger, kontrollere dine oplysninger og give dig dertilhørende fordele, særlige reklamekampagner eller kundeservice.
  • Til at fremsende administrative oplysninger, som f.eks. ændringer i vores betingelser eller politikker.
  • Til at muliggøre fremsendelse af nyheder til andre personer via tjenesterne, hvis du ønsker dette.

  Vi gør dette for at administrere vores kontraktforhold med dig og/eller til opfyldelse af lovbestemte forpligtelser.

 • Tilvejebringelse af vores nyhedsbrev og/eller andre marketingmaterialer og muliggørelse af deling af indhold på sociale medier.
  • Til udsendelse af marketing-e-mails med oplysninger om vores tjenester, nye produkter og andre nyheder fra vores virksomhed.
  • For at gøre den Share-funktion, som du ønsker at anvende, mulig.

  Vi gør dette med din accept, eller hvis der er en retmæssig interesse fra vores side.

 • Analyse af personoplysninger til forretningsrapporter og tilvejebringelse af personaliserede tjenester.
  • Til at analysere og forudsige vores brugeres præferencer for på den måde at udarbejde aggregerede tendensrapporter om brugen af vores digitale indhold, så vi kan forbedre vores tjenester.
  • Til bedre at kunne forstå dine interesser og præferencer, så vi kan personalisere vores interaktioner med dig og sende dig information og/eller tilbud, der er skræddersyet til dine interesser.
  • Til bedre at forstå dine præferencer, så vi via vores tjenester kan stille indhold til rådighed, som vi tror, er relevant og interessant for dig.

  Vi stiller personaliserede tjenester til rådighed med din accept baseret på vores retmæssige interesse og i det omfang, det er nødvendigt iht. de anvendelige retsregler.

 • Muliggørelse af deltagelse i lodtrækninger, konkurrencer og andre reklamekampagner.
  • Vi kan tilbyde dig mulighed for at deltage i lodtrækninger, konkurrencer eller andre reklamekampagner.
  • For nogle af disse reklamekampagner gælder der supplerende regler, der indeholder oplysninger om, hvordan vi anvender og offentliggør dine personoplysninger. Læs også disse supplerende regler, før du beslutter dig for at deltage.

  Vi anvender disse oplysninger til at administrere vores kontraktforhold med dig.

 • Sammenkøring og/eller anonymisering af personoplysninger.
  • Vi kan sammenkøre og/eller anonymisere personoplysninger, så de ikke længere betragtes som personoplysninger. Det gør vi for at generere flere oplysninger, som vi kan anvende og offentliggøre til vilkårlige forhold, da de ikke længere giver mulighed for identificering af din person eller af andre personer.
 • Opnåelse af vores forretningsformål.
  • Til dataanalyser, f.eks. til mere effektiv udformning af vores tjenester.
  • Til overvågning for at kontrollere, at vores interne processer fungerer efter hensigten og til opfyldelse af lovmæssige, regulatoriske eller kontraktmæssige krav.
  • Til forhindring af bedrageri og til sikkerhedsovervågning mod bedrageri, f.eks. til opdagelse og forhindring af cyber-angreb eller forsøg på identitetstyveri.
  • Til udvikling af nye produkter og tjenester.
  • Til optimering, forbedring, reparation, ændring eller til vedligeholdelse af vores aktuelle produkter og tjenester samt til implementering af sikkerheds- og kvalitetssikringsforanstaltninger.
  • Til identificering af brugstendenser, f.eks. til forståelse af, hvilke dele af vores tjenester, der er de mest interessante for vores brugere.
  • Til beregning af effektiviteten af vores reklamekampagner, så vi kan tilpasse vores kampagner til vores brugeres krav og interesser og
  • Til udførelse og udvidelse af vores forretningsaktiviteter, f.eks. til forståelse af, hvilke dele af vores tjenester, der er de mest interessante for brugerne, så vi kan koncentrere os om at leve op til vores brugeres interesser.

  Det gør vi for at administrere vores kontraktforhold med dig, opfylde en lovbestemt forpligtelse og/eller baseret på vores retmæssige interesse.

Offentliggørelse af personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger:

 • Til vores relaterede virksomheder til de formål, der beskrives i denne databeskyttelseserklæring.
 • Du kan finde en oversigt over vores tilknyttede virksomheder og deres adresser her. Hansgrohe SE er den part, der er ansvarlig for administrationen af de videregivne personoplysninger. Til eksterne tjenesteudbydere for at gøre de ydelser, der ydes for os, mulige.
  • I den forbindelse kan der være tale om udbydere til ydelser som hosting af hjemmesider, dataanalyse, betalingsbehandling, ordrebehandling, returneringsgodkendelse, forebyggelse af bedrageri, tilvejebringelse af IT- og dertilhørende infrastruktur, kundeservice eller dermed forbundne fordele (inkl. særlige reklamekampagner), udsendelse af e-mails, kontroller eller andre ydelser.
 • Til eksterne forhandlere. For eksempel:
  • Ved hjælp af forhandlersøgningen kan du via vores tjenester sende en kontaktforespørgsel til den forhandler, du har fundet. Vi kontrollerer ikke de oplysninger, du har indtastet, men sender omgående din forespørgsel videre til forhandleren, som derefter modtager de oplysninger, du har indtastet, inklusive dine personoplysninger.
 • Til tredjepart, der sponsorerer lodtrækninger, konkurrencer eller andre reklamekampagner.
 • Ved anvendelse af tjenesterne kan du vælge at acceptere offentliggørelse af personoplysninger.
  • På meddelelseskort, i chats, på profilsider, blogs og andre tilbud, der gør offentliggørelse af oplysninger og indhold mulige (især vores sider på sociale medier). Vær opmærksom på, at alle oplysninger, som du poster eller lægger ud, bliver offentliggjort og eventuelt bliver tilgængelige for andre brugere og offentligheden.
  • Ved deling på sociale netværk. Hvis du knytter din konto til tjenesterne til din konto på sociale medier, deler du oplysninger med venner, der er knyttet til din konto på sociale medier, med andre brugere og med udbyderen af din konto på sociale medier. Ved at gøre dette giver du os tilladelse til at gøre denne deling mulig, og du er bevidst om, at anvendelsen af de delte oplysninger er underlagt databeskyttelsespolitikken for den enkelte udbyder af det sociale medie.

Anden anvendelse og offentliggørelse

Dine personoplysninger anvendes og offentliggøres desuden af os, hvis dette er nødvendigt eller passende, især hvis vi har en lovbestemt forpligtelse til det eller en retmæssig interesse i at gøre dette:

 • Til overholdelse af anvendelige retsregler og anvendelige bestemmelser.
  • Dette kan også inkludere anden lovgivning end den, der er gældende i dit bopælsland.
 • Til samarbejde med offentlige og statslige myndigheder.
  • For at besvare en forespørgsel eller tilvejebringe oplysninger, hvis vi anser dette for nødvendigt eller passende.
  • Dette kan også inkludere myndigheder uden for dit bopælsland.
 • Til samarbejde med retshåndhævende myndigheder.
  • For eksempel, hvis vi besvarer forespørgsler eller bestemmelser fra retshåndhævende myndigheder eller stiller oplysninger til rådighed, som vi finder vigtige.
 • Af andre retmæssige årsager.
  • Til realisering af vores betingelser og
  • Til beskyttelse af vores og/eller vores tilknyttede virksomheders, dine eller tredjeparts rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom.
 • I forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion.
  • Vi har i forbindelse med vores forretning, vores formueværdier eller vores lagre eller dele deraf, relevante reorganiseringer, fusioner, salg, joint-ventures, fratrædelser, overførsler eller lignende dispositioner (også i forbindelse med insolvensbehandling eller lignende) en retmæssig interesse i at offentliggøre eller overføre dine personoplysninger til tredjepart.

ANDRE OPLYSNINGER

"Andre oplysninger" er de oplysninger, som ikke giver mulighed for afdækning af din identitet, og som ikke har direkte relation til dig som identificerbar person. Du kan finde flere oplysninger i vores Politik vedr. cookies og lignende teknologier.

Anvendelse og offentliggørelse af andre oplysninger

Vi kan anvende og offentliggøre andre oplysninger til ethvert formål, bortset fra, hvis dette er forbudt iht. anvendelige retsregler. Hvis vi iht. anvendelige retsregler er forpligtet til at behandle andre oplysninger som personoplysninger, kan vi anvende og offentliggøre dem til de samme formål, som det er nævnt i denne erklæring for personoplysninger. I visse tilfælde sammenkører vi andre oplysninger med personoplysninger. I så fald behandler vi de sammenkørte oplysninger som personoplysninger, så længe de er sammenkørt.

SIKKERHED

Vi bestræber os på at implementere rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger i vores virksomhed. Desværre kan sikkerheden ikke garanteres 100 % ved noget dataoverførings- eller lagringssystem. Hvis du har grund til at antage, at din interaktion med os ikke længere er sikker, bedes du straks meddele os dette, som beskrevet i afsnittet "Kontakt" nedenfor.

VALGMULIGHEDER OG TILGANG

Dine valgmuligheder med hensyn til anvendelsen og offentliggørelsen af personoplysninger

Vi tilbyder dig valgmuligheder med hensyn til anvendelsen og offentliggørelsen af dine personoplysninger til marketingformål. Du kan vælge følgende fra:

 1. Modtagelse af marketing-e-mails fra os. Hvis du fremover ikke længere ønsker at modtage marketing-e-mails fra os, kan du framelde dig dem direkte i e-mailen.
 2. Videregivelse af personoplysninger fra vores side til tilknyttede virksomheder til disses direkte marketingformål. Hvis du ønsker, at dine personoplysninger fremover ikke længere skal videregives til vores tilknyttede virksomheder til disses direkte marketingformål, kan du skrive det til os i en e-mail på privacy@hansgrohe.com
 3. Videregivelse af personoplysninger fra vores side til ikke-tilknyttet tredjepart til disses direkte marketingformål. Hvis du ønsker, at dine personoplysninger fremover ikke længere skal videregives til ikke-tilknyttede tredjeparter til disses direkte marketingformål, kan du skrive det til os i en e-mail på privacy@hansgrohe.com

Vi bestræber os på at efterkomme din anmodning/dine anmodninger, så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på, at vi muligvis fortsat vil sende dig vigtige administrative meddelelser, som du ikke kan fravælge, hvis du har fravalgt modtagelsen af marketing-e-mails fra os.

Adgang til dine personoplysninger, ændring eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du anmoder om redigering, opdatering, fjernelse, begrænsning eller sletning af personoplysninger eller adgang til disse eller modsiger dig behandling af personoplysninger eller vil afslutte disse, eller hvis du vil bestille en kopi af dine personoplysninger til overførsel til en anden virksomhed (hvis du har ret til dette iht. anvendelige retsregler), kan du kontakte os, som beskrevet i afsnittet "Kontakt" nedenfor. Vi behandler din anmodning iht. de anvendelige retsregler. Hvis du bor i Californien, kan du finde supplerende oplysninger om de anmodninger, som du iht. den californiske databeskyttelseslov CCPA, kan stille, i afsnittet "Supplerende oplysninger vedr. Californien". Angiv venligst tydeligt i din anmodning, hvilke personoplysninger, du vil have ændret eller om du ønsker, at dine personoplysninger skal slettes fra vores database. For at beskytte dig kan vi kun efterkomme anmodninger vedr. personoplysninger, der kan knyttes til den e-mailadresse, som du sender anmodningen til os på, og vi skal evt. kontrollere din identitet før udførelsen. Vi bestræber os på at behandle dine anmodninger, så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på, at vi evt. skal gemme særlige oplysninger til vores kartotek og/eller til afslutning af transaktioner, som du har startet før anmodningen om ændring eller sletning (hvis du f.eks. har foretaget et køb eller deltager i en reklamekampagne, kan du først ændre eller slette de angivne personoplysninger efter afslutningen af købet/reklamekampagnen). Du kan også indgive en klage til EU-/EØS-databeskyttelsesmyndighederne i dit land eller den region, hvor du har dit sædvanlige ophold eller din arbejdsplads, eller hvor der finder en antaget overtrædelse af de anvendelige databeskyttelsesregler sted. Du kan finde en liste over databeskyttelsesmyndighederne på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

OPBEVARINGSFRIST

Vi gemmer personoplysninger, så længe vi finder det nødvendigt eller tilladt af hensyn til det/de formål, vi har indsamlet dem til, og iht. de anvendelige retsregler.

Kriterier for fastlæggelse af opbevaringsfristerne:

 • I den periode, hvor der er en løbende forretningsforbindelse med dig, og vi stiller tjenesterne til rådighed (f.eks. så længe du har en konto hos os eller anvender tjenesterne)
 • Spørgsmålet om, hvorvidt vi er underlagt en lovbestemt forpligtelse (f.eks. er vi iht. særlige bestemmelser forpligtet til at opbevare optegnelser over dine transaktioner, før vi kan slette dem) eller
 • Spørgsmålet om, hvorvidt opbevaringen er påbudt iht. vores lovmæssige situation (som f.eks. i relation til anvendelige forældelsesfrister, processer eller myndighedsundersøgelser).

YDELSER FRA TREDJEPART

Denne databeskyttelseserklæring dækker ikke databeskyttelses- og informationsprocedurer eller andre procedurer fra tredjepart, inkl. udbydere af hjemmesider eller tjenester, der linkes til i tjenesterne, og vi er ikke ansvarlige for disse. Et link i tjenesterne betyder ikke, at vi eller vores tilknyttede virksomheder støtter den pågældende side eller tjeneste, der linkes til. Vi er desuden ikke ansvarlige for dataindsamlings-, anvendelses-, offentliggørelses- eller sikkerhedsmæssige politikker og procedurer fra andre virksomheder som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andre appudviklere, appudbydere, udbydere af platforme for sociale medier, udbydere af styresystemer, mobiltelefoner eller producenter af udstyr, inkl. relation til personoplysninger, som du offentliggør over for andre virksomheder eller i forbindelse med apps eller vores sider på de sociale medier.

REKLAME FRA TREDJEPART

Vi samarbejder med eksterne marketingvirksomheder om reklamevisning for varer og tjenesteydelser, der evt. er interessante for dig, når du åbner eller anvender tjenesterne og andre hjemmesider eller onlinetjenester.

 • Du vil evt. få vist reklamer baseret på oplysninger om din adgang til og din brug af tjenesterne og andre hjemmesider eller onlinetjenester på en af dine enheder samt baseret på oplysninger modtaget fra tredjepart. Disse virksomheder sætter eller genkender en entydig cookie i din browser (også ved hjælp af pixeltags). De kan også anvende disse teknologier sammen med de oplysninger, de har indsamlet om din surfadfærd, til at genkende dig på dine forskellige enheder, som mobiltelefon og bærbar computer. Hvis du vil vide mere om denne procedure, og om hvordan du kan slå dette fra i computer- og mobiltelefonbrowsere på den enhed, som du bruger til at komme ind på denne databeskyttelseserklæring med, bedes du gå ind på http://optout.aboutads.info/#/ og http://optout.networkadvertising.org/#/. Du kan downloade AppChoices-appen til at slå mobilapps fra med på www.aboutads.info/appchoices.

MINDREÅRIGES ANVENDELSE AF TJENESTERNE

Tjenesterne henvender sig ikke til personer under seksten (16) år, og vi indsamler ikke forsætligt personoplysninger for personer under 16.

Din ret til at anmode om fjernelse af indhold

Hvis du bor i Californien, er under 18 år og er en registreret bruger af tjenesterne, kan du iht. den californiske lov "California Business & Professions Code" § 22581 på e-mail til privacy@hansgrohe-usa.com anmode os om at fjerne indhold og oplysninger postet af dig på tjenesterne. Vær opmærksom på, at fuldstændig eller omfattende fjernelse af indhold eller oplysninger ikke er garanteret med din anmodning, da dele af dit indhold f.eks. kan være blevet postet igen af en anden bruger.

RETSOMRÅDE OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSEL

Dine personoplysninger kan blive gemt og behandlet i samtlige lande, hvor vi er aktive eller hvor vi beskæftiger tjenesteudbydere, og ved anvendelsen af tjenesterne er du bevidst om, at dine oplysninger overføres til andre lande end dit bopælsland, inkl. USA, med databeskyttelsesbestemmelser, der evt. afviger fra dem i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande være berettiget til adgang til dine personoplysninger.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER VEDR. EØS: For enkelte ikke-EØS-lande er databeskyttelsesniveauet af den Europæiske Kommission vurderet at være tilstrækkeligt til at leve op til EØS-standarden (du kan finde en fuldstændig liste over disse lande her). For overførsler fra EØS-landet til lande, der af den Europæiske Kommission ikke er fundet tilstrækkelige, har vi truffet egnede foranstaltninger, som f.eks. standardkontraktsklausuler vedtaget af den Europæiske Kommission og bindende koncernregler til beskyttelse af dine personoplysninger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse foranstaltninger, kan du kontakte os, som beskrevet i afsnittet "Kontakt" længere nede.

FØLSOMME OPLYSNINGER

Vi beder dig om ikke at sende os følsomme personoplysninger (f.eks. socialforsikringsnumre, information om racemæssig eller etnisk baggrund, politiske meninger, religion eller andre overbevisninger, helbred, biometriske eller genetiske karakteristika, kriminel baggrund eller fagforeningsmedlemskab) på tjenesterne eller via disse eller på anden måde.

EKSTERNE BETALINGSTJENESTER

Tjenesterne giver dig eventuelt mulighed for at gennemføre betalinger via eksterne betalingstjenester, hvor du har oprettet din egen konto. Hvis du via en sådan tjeneste gennemfører en betaling til os, indsamles dine personoplysninger af denne tredjepart og ikke af os og er underlagt denne tredjeparts databeskyttelsespolitik og ikke denne databeskyttelseserklæring. Vi har ingen kontrol over og intet ansvar for indsamlingen, anvendelsen og offentliggørelsen af dine personoplysninger fra omtalte tredjeparts side.

OPDATERING AF DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Punktet "SENESTE OPDATERING" længere oppe i denne databeskyttelseserklæring angiver, hvornår den senest er blevet revideret. Ændringer træder i kraft ved offentliggørelsen af den reviderede databeskyttelseserklæring på de enkelte tjenester.

KONTAKT

Hansgrohe A/S med adresse på Jegstrupvej 6, 8361 Hasselager, Denmark er ansvarlig for indsamlingen, anvendelsen og offentliggørelsen af dine personoplysninger iht. denne databeskyttelseserklæring. Ved spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring kan du kontakte os på

privacy@hansgrohe.dk

eller

Hansgrohe A/S
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager

 

Da korrespondance via e-mail ikke altid er sikker, bedes du venligst ikke oplyse kreditkortoplysninger eller lignende følsomme oplysninger i dine e-mails.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER VEDR. CALIFORNIEN

Iht. den californiske databeskyttelseslov af 2018 ("CCPA") stiller vi følgende supplerende oplysninger til kategorierne af personoplysninger, der indsamles, anvendes og offentliggøres af os om personer, der bor i Californien, til rådighed her.