Vilkår og betingelser for Talisman

Talisman-præmieprogrammet er henvendt til aut. VVS-installatører og udbydes af
Hansgrohe A/S
Jegstrupvej 6 
Hasselager Danmark
i det følgende kaldet "HgD" for at støtte VVS-installatører inden for sanitetsbranchen.

1. Gyldighedsområde
Formålet med programmet er at belønne VVS-installatørers køb og installation af bestemte produkter igennem VVS-installatørerne. I den forbindelse opretter HgD en deltagerkonto for alle deltagende fagpartnere. Deltagerne modtager i henhold til de efterfølgende bestemmelser point i form af Talisman-point på deres deltagerkonto ved køb af visse produkter fra Hansgrohe. Deltagerne kan bytte Talisman-pointene til forskellige præmier eller få dem udbetalt.

2. Kontaktoplysninger og information om Talisman
Deltagere kan tage kontakt til Hansgrohe Talisman-teamet og/eller indhente information på følgende måder:
Telefon: +45 86287400
Send en e-mail.
Websted: https://pro.hansgrohe.dk/service/kontakt

3. Tilmelding og deltagelse
3.1
Alle aut. CVR-registrerede VVS-installationsvirksomheder i Danmark eller ansatte i eller indehavere af en CVR-registreret VVS-virksomhed i Danmark kan deltage. Deltagerne modtager Talisman-point for køb og installation af udvalgte produkter (se punkt 4: Programbeskrivelse). Af juridiske grunde skal vi kunne konstatere, at deltageren og den økonomiske beslutningstager er den samme fysiske person. Deltageren er forpligtet til at informere slutkunden om, at denne modtager præmier i form af materielle præmier eller kontantudbetalinger igennem deltagelse i Talisman-præmieprogrammet. Private forbrugere, grossister, distributører, mellemhandlere, netbutikker, byggemarkeder, køkkenfirmaer, boligforeninger, badkabine-producenter og lignende samt sådanne virksomheders medarbejdere, er udelukket fra at deltage. Det samme gælder for HgD- og Hansgrohe SE-medarbejdere eller andre tilknyttede virksomheder.
3.2 Deltagelse i Talisman-præmieprogrammet forudsætter samtykke til deltagerbetingelserne, hvilket sker under tilmeldingen til præmieprogrammet. HgD forbeholder sig udtrykkeligt retten til af vægtige grunde at afvise personers og firmaers virksomheders deltagelse, hvis der er rimelig grund hertil. HgD forbeholder sig retten til også efter accept af en deltager at undersøge berettigelsen til deltagelse og til eventuelt at trække sin accept tilbage. Ligeledes forbeholder HgD sig retten til at udelukke deltagere fra yderligere deltagelse i Talisman-præmieprogrammet i tilfælde af misbrug. Der er ikke noget retskrav om deltagelse. 
3.3 Deltagerens kontosaldo er udelukkende tilgængelig via internettet i et password-beskyttet område og den kommunikation, der følger med programmet. Deltageren skal opbevare sine login-oplysninger, så tredjepart ikke har adgang til dem. På den måde undgås misbrug.

4. Programbeskrivelse
Talisman-point er QR-koder, der er vedlagt udvalgte produkter fra mærkerne hansgrohe og AXOR. Talisman-point, der ikke er erhvervet af deltageren i forbindelse med køb af produkter (fx fra tredjepart, der ikke er berettiget til deltagelse), bliver ikke medregnet. Produkterne skal være købt i Danmark.
I forbindelse med Talisman-præmieprogrammet har deltagerne mulighed for at samle Talisman-point og bytte dem til forskellige præmier, der er at finde i HgD-præmieshoppen, eller få dem udbetalt. 
Vær også opmærksom på vores eventuelle oplysninger om særlige Talisman-promotions.

5. Samling af Talisman-point
5.1
Der er vedlagt enten hele eller halve Talisman-point i form af QR-koder til produkterne, der er nævnt under punkt 4. Deltageren kan efter at have opnået et fastlagt antal point bytte Talisman-point til præmier eller få dem udbetalt. Værdien af QR-koderne er trykt på dem.
5.2 Talisman-point er gyldige i mindst 2 år og forældes den 31.12. i det andet kalenderår, der følger efter det år, hvor de blev registreret. Det vil sige, at gyldighedsperioden for Talisman-point er mellem to og tre år, afhængigt af registreringsdatoen.
5.3 Overdragelse af Talisman-point til tredjepart (fx gennem direkte salg) er i strid med disse betingelser. QR-koder må udelukkende scannes og overføres til Talisman-kontoen for deltagerens egen virksomhed. I tilfælde af overtrædelse af ovenstående er HgD berettiget til at udelukke deltageren fra Talisman-præmieprogrammet

6. Indsendelse og indløsning af Talisman-point
6.1 For at kunne registrere Talisman-point i form af QR-koder på din konto er det nødvendigt, at du downloader en app. Du finder nærmere information om dette på https://pro.hansgrohe.dk/talisman. Indløsningen af Talisman-point skal bestilles hos HgD (via Talisman-præmieshoppen) og sker i form af erhvervelse af gavekoder eller udbetalinger som angivet af HgD i Talisman-præmieshoppen.
6.2 Materielle præmier sendes direkte til deltageren af en tredjepartsudbyder. En kontant udbetaling af de samlede Talisman-point er mulig fra et minimum på 100 Talisman-point og et maksimum på 5.000 Talisman-point pr. udbetaling.
6.3 Hver enkelt deltager er selv ansvarlig for beskatning af præmierne og/eller udbetalingen. Af juridiske grunde er det ikke en opgave som HgD kan håndtere. Vi henviser deltagere til at iagttage deres forpligtelser i henhold til skatte- og momslovgivningen m.v.
6.4 Beslutningen om, hvorvidt en deltager er berettiget til at tage del i programmet, og/eller om de indsendte Talisman-point kan indløses, ligger til enhver tid hos HgD. HgD beholder Talisman-point, der besiddes uretmæssigt som beskrevet under punkt 4. Det står HgD frit for at bede deltagerne om at forelægge dokumentation for købet af produkter fra AXOR og hansgrohe.

7. Tilgodebevis og udbetalinger; indløsning af tilgodebeviser
7.1 Deltageren kan benytte Talisman-point til at bytte til gavekoder eller til at få en udbetaling så snart deltageren har optjent det antal Talisman-point, der er nødvendige for dette, og disse Talisman-point er registreret på deltagerens Talisman-konto. Materielle præmier kan alene købes på de betingelser, der fremgår af præmie-shoppen.  
7.2 Deltageren kan indløse sine Talisman-point for gavekoder i Talisman-appen. Når deltageren har modtaget koden til gave-shoppen, kan deltageren tilgå gaveshoppen via www.gavesaekken.dk og logge ind via den kode, deltageren har modtaget. Deltageren kan vælge mellem forskellige gaver til hjemmet, fritid og familie og kan bestille gaven.
7.3 Visse materielle præmier er muligvis ikke til rådighed fra tid til anden. Yderligere gælder det, at betingelserne for deltagelse i forhold til visse materielle præmier kan blive ændret eller suppleret med særlige betingelser. Dette vil blive oplyst i forbindelse med de relevante materielle præmier.

8. Opsigelse
Deltageren kan til enhver tid og uden nogen fastlagt frist opsige sin deltagelse i Talisman-præmieprogrammet. Opsigelsen sker automatisk, så snart deltageren har slettet sin profil. De samlede optjente Talisman-point skal indløses inden opsigelsen. Ikke indløste point bortfalder ved sletning af deltagerkontoen. Hvis deltageren blot ønsker at afmelde sig fra Talisman-præmieprogrammet, skal der tages kontakt til Hansgrohes marketingafdeling.

9. Databeskyttelseshenvisninger
HgD beskytter dine personoplysninger og tager passende forholdsregler for at sikre dem. Hvis du angiver personlige informationer som fx navn, adresse, bankforbindelse, e-mailadresse eller telefonnummer, vil disse oplysninger blive anvendt i forbindelse med afvikling af Talisman-præmieprogrammet og marketing for Hansgrohe A/S. Vi opretter brugerprofiler, der er baseret på reaktionsdata og deltagerens interesser. Dine oplysninger gives ikke videre til tredjepart. Tjenesteudbydere, der handler på vegne af Hansgrohe A/S, samt tredjeparter som fx de virksomheder, der er tilknyttet Hansgrohe A/S i henhold, er undtaget herfra. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage enten skriftligt eller pr. e-mail til Hansgrohe Marketing. Du finder yderligere information på: https://pro.hansgrohe.dk/databeskyttelse.

10. Ændringer i betingelser for deltagelse
HgD forbeholder sig ret til at bringe Talisman-præmieprogrammet til ophør med rimeligt varsel eller, hvis der er rimelig grund hertil, uden varsel. HgD forbeholder sig også ret til at ændre deltagerbetingelser. Rettigheder, der er optjent inden ophør eller ændring af præmieprogrammet, påvirkes ikke heraf. Ændringer skal anses for godkendt, medmindre deltageren opsiger deltagelsen inden for fire uger efter oplysning om ændringerne, eller hvis deltageren fortsætter med at optjene Talisman-point efter denne periode, Det er kun HgD, der er berettiget til at fortolke disse deltagerbetingelser.