/
Gældende pr. 01/2020

Brugsbetingelser for forhandler-anbefaling

Når Hansgrohe stiller funktionen forhandler-anbefaling til rådighed, gælder følgende brugsbetingelser.

1. Ydelser

Vi stiller funktionen "forhandler-anbefaling" til rådighed for brugerne af vores website. Brugeren kan ved hjælp af funktionen søgning efter faghandel lede efter faghandlere og derefter sende deres adresse til den modtager, der er valgt pr. e-mail eller SMS. Brugeren indtaster selv modtagerne og deres adresse (e-mailadresse eller mobilnummer). Vi genererer derefter indholdet i beskeden (forhandleradresse og nødvendige impressum-oplysninger). Brugeren kan ikke forandre eller komplettere teksten i en SMS. I e-mails kan ekstra indhold tilføjes i emnelinjen og i selve teksten. Beskeden sendes ukrypteret og sendes ikke, hvis modtageren har udtrykt ønske om dette til os.

2. Vores ansvar

At vi stiller funktionen "forhandler-anbefaling" til rådighed er en frivillig og gratis ydelse fra vores side, der når som helst kan indstilles eller indskrænkes. Vi kontrollerer ikke, at den modtageradresse, der er indtastet af brugeren, er korrekt, og garanterer ikke, at funktionen står til rådighed, eller at det lykkes at sende hhv. modtage e-mails eller SMS.

3. Brugerens ansvar

Brugeren bekræfter, at modtageren er indforstået med at modtage en besked.
Brugeren har, med undtagelse af de forhandleradresser, som vi har stillet til disposition, alene ansvar for indholdet, der er fremstillet, udvalgt og sendt af denne, hhv. dennes repræsentanter, eller andre personer med adgang til dennes adgangsinformation. Brugeren må, hvis han/hun kan komplettere eller fremstille indhold, derved ikke overtræde gældende lov, og især ikke udbrede noget, der er ulovligt, anstødeligt eller bryder mod ophavsretten.

4. Brugerens ansvar for sine handlinger 

Brugeren hæfter over for os, hvis dennes ansvar eller lovlige pligter ifølge lovens bestemmelser overtrædes.
Brugeren fritager os desuden for eventuelle krav fra tredjemand, der kan gøres gældende overfor os i anledning af, at tredjemand har lidt skade på grund af brugerens anvendelse. Hvis brugeren ikke overholder sine pligter, gældende lov og god sædvane, forbeholder vi os retten til at udelukke ham/hende fra anvendelse i en begrænset tid eller for altid.

Oplysninger om databeskyttelse 

Når du bruger vores funktion "forhandler-anbefaling", vil vi indsamle og bruge de e-mailadresser, mobilnumre og navne, som du angiver til afsender og modtager, samt den besked du eventuelt har indtastet, på basis af lovmæssige beføjelser og i overensstemmelse med vores Anvisninger om databeskyttelse.