/
Smart forebyggelse af vandskader

Ny repræsentativ rundspørge om vandlækager og indeklima

En rundspørge* fra analyseinstituttet Innofact på vegne af hansgrohe viser, at en ud af fem tyskere har haft en alvorlig vandskade i deres bolig. Endvidere viser rundspørgen, at det kun er 78 procent af de adspurgte personer mellem 25 og 69 år, som regelmæssigt kontrollerer indeklimaet. Det kan have sundhedsmæssige konsekvenser. Vandstyringssystemer som Pontos er smarte løsninger til dine kunder. Her finder du gode salgsargumenter.

Katastrofer i hjemmet: vandskader og udstrømmende vand

Ifølge rundspørgen har hver anden tysker i alderen 25 til 69 år oplevet problemet med en vandskade. Vandskader opstår typisk på grund af forkert tilsluttede vaskemaskiner, dryppende vandhaner eller utætte rør. I de værste tilfælde opstår der omfattende skader på bygningen. Halvdelen af de adspurgte fik ganske vist hurtigt styr på problemet igen, men en femtedel kæmpede med skader, som krævede omfattende renoveringer. Knap seks procent oplevede følgeskader som skimmelsvamp.

Kun 50 procent af tyskerne handler rigtigt i en nødsituation

Jan Heisterhagen, Vice President Product Management & Engineering Business Unit hansgrohe: "De økonomiske konsekvenser af vandskader er enorme. Ifølge medierne blev der i Tyskland udbetalt 2,6 mia. euro i forsikringspenge på grund af vandskader i 2017." 88 procent af tyskerne siger: Jeg tager mine forholdsregler. Regelmæssig rengøring af afløbet er det mest almindelige tiltag blandt de adspurgte (48 procent). 37 procent kontrollerer vinduerne. 

Ni ud af ti tyskere siger, at de ved, hvad de skal gøre

Ni ud af ti adspurgte mener, at de ved, hvordan man handler rigtigt i nødsituationer som en vandlækage i hjemmet. Men det er faktisk kun halvdelen, der reagerer korrekt. Man skal:

  1. stoppe vandtilførslen 
  2. lokalisere vandkilden. 

"Sivende vand, som man først bemærker efter flere uger eller måneder, forårsager de største skader," advarer Heisterhagen.

Pontos vandalarmen giver besked om truende vandskader.
Forebyggelse er alfa og omega, når det drejer sig om vandskader. Forebyggelsen skal imidlertid være konsekvent. En smart vandalarm kan hjælpe til med at forhindre et worst case scenario.

For fugtigt, for koldt, for varmt? Et dårligt indeklima har konsekvenser 

  • I arbejdsværelset reducerer et dårligt indeklima produktiviteten. Hvis man småfryser på hjemmekontoret eller ikke lufter tilstrækkeligt ud, dannes der masser af fugt.
  • I køkkenet må det gerne være en lille smule køligt og fugtigt. Så holder frugt og grøntsager sig friske i lang tid. 
  • I soveværelset er den anbefalede luftfugtighed mellem 40 og 60 procent, den anbefalede temperatur ligger mellem 16 og 18 grader (for små børn: 20 til 23 grader). Luft, der er for tør, angriber slimhinderne, mens luft, der er for fugtig, forårsager skimmelsvamp. Åbn vinduerne flere gange om dagen! 
  • I stuen kan tør luft være med til at udløse hudreaktioner og irritere luftvejene. 
  • På badeværelset kan et dårligt indeklima føre til skimmelsvamp. Det kan på længere sigt betyde, at hjemmet bliver ubeboeligt. 
Pontos Scout sørger for et godt indeklima i soveværelset.
Pontos Scout vandsensorerne placeres på kritiske steder i hjemmet. Her giver de oplysninger om luftfugtigheden og rumtemperaturen samt sivende vand.

Hver tredje person foretrækker at stole på fornemmelsen

Det er realiteten: Omkring 15 procent af de adspurgte synes, det er "for anstrengende" altid at holde øje med rumtemperaturen og luftfugtigheden. 33 procent bruger ikke måleapparater til at bestemme indeklimaet. Næsten yderligere en tredjedel benytter sig af det klassiske termometer. Selvom "Internet of Things" vinder mere og mere indpas i vores liv, er det kun ca. en ud af otte personer, der bruger smarte hjælpemidler i hjemmet. Dette på trods af, at de byder på mange fordele.

Smarte hjælpere: Pontos produkternes kendetegn

Pontos fra hansgrohe registrerer vandskader lynhurtigt og gør det muligt at reagere inden de udvikler sig. Man sparer værdifuld tid, er i stand til at redde værdigenstande ud af farezonen og beskytte bygningen.

  • Pontos overvåger indeklimaet og alarmerer brugeren, hvis de individuelt indstillede grænseværdier overskrides. 
  • To produkter sørger for topsikkerhed: Pontos Base tilsluttes på hovedvandledningen direkte efter vandmåleren. Her kontrollerer den rørledningerne, registrerer uønsket forbrug og lukker om nødvendigt for vandet, hvis der opstår lækager. De runde Pontos Scout fugtighedssensorer kan på et tidligt tidspunkt konstatere og forhindre skader på grund af luftfugtighed, frost eller usædvanlige temperaturer.
  • Ved hjælp af hansgrohe home-appen styrer man vandsikkerheden i hjemmet og på farten med smartphonen. Hvis Pontos har mistanke om, at der foreligger en skade, sender systemet straks en besked til smartphonen. 
Pontos Scout holder vagt i spisekammeret.
Digitale vandstyringssystemer er løsningen på fugtproblemer. De opdager skjulte utætheder i kælderen, under skabe og andre utilgængelige steder.

* Om rundspørgen 

I forbindelse med rundspørgen interviewede Hansgrohe Group og analyseinstituttet INNOFACT AG 1.010 personer i alderen mellem 25 og 69 år. Alders- og kønsfordelingen svarede til den repræsentative fordeling i den tyske befolkning. Den uafhængige online undersøgelse fandt sted i marts 2020.