Brugsbetingelser for forhandler-anbefaling

April, 2012.

For Hansgrohe, der stiller funktionen forhandler-henvisning til rådighed gælder følgende brugsbetingelser.

1. Ydelser 

Vi stiller funktionen "forhandler-henvisning" til rådighed for brugerne af vores website. Brugeren kan ved hjælp af funktionen Shopfinder lede efter forhandler og derefter sende deres adresse til den modtager, der er valgt pr. e-mail eller SMS. Brugeren indtaster selv modtagerne og deres adresse (e-mailadresse eller mobilnummer). Vi genererer derefter indholdet i beskeden (forhandleradresse og nødvendige impressumoplysninger). Brugeren kan ikke forandre eller komplettere teksten i en SMS. I e-mails kan ekstra indhold tilføjes i emnelinjen og i selve teksten. Beskeden sendes ukrypteret og sendes ikke, hvis modtageren har udtrykt ønske om dette til os.

2. Vores ansvar

At vi stiller funktionen "forhandler-henvisning" til rådighed, er en frivillig og gratis ydelse fra vores side, der når som helst kan indstilles eller indskrænkes. Vi kontrollerer ikke, at den modtageradresse, der er indtastet af brugeren, er korrekt, og garanterer ikke, at funktionen står til rådighed, eller at det lykkes at sende hhv. modtage e-mails eller SMS.

3. Brugerens ansvar

Brugeren bekræfter, at modtageren er indforstået med at modtage en besked.

Brugeren har, med undtagelse af de forhandleradresser, som vi har stillet til disposition, alene ansvar for indholdet, der er fremstillet, udvalgt og sendt af denne, hhv. dennes repræsentanter, eller andre personer med adgang til dennes adgangsinformation. Brugeren må, hvis han/hun kan komplettere eller fremstille indhold, derved ikke overtræde gældende lov, og især ikke udbrede noget, der er ulovligt, anstødeligt eller bryder mod ophavsretten. Anvendelse af funktionen "forhandler-anbefaling" til at sende masse e-mail og alle andre former for reklame- eller marketingbreve eller kædebreve er ikke tilladt. 

4. Brugerens ansvar for sine handlinger

Brugeren hæfter over for os, hvis dennes ansvar eller lovlige pligter ifølge lovens bestemmelser overtrædes.

Brugeren fritager os desuden for eventuelle krav fra tredje mand, der kan gøres gældende overfor os, i anledning af at tredje mand har lidt skade, på grund af brugerens anvendelse. Hvis brugeren ikke overholder sine pligter, gældende lov og god sædvane, forbeholder vi os retten til at udelukke ham/hende fra anvendelse i en begrænset tid eller for altid.

Anvisninger om databeskyttelse

Når du bruger vores funktion "forhandler-anbefaling", vil vi indsamle og bruge de e-mailadresser, mobilnumre og navne, som du angiver til afsender og modtager, samt den besked du eventuelt har indtastet, på basis af lovmæssige beføjelser og i overensstemmelse med vores Anvisninger om databeskyttelse.

Hansgrohe bruger forskellige typer cookies. Du kan tillade brugen af alle cookies, definere dine personlige indstillinger eller orientere dig under oplysninger om databeskyttelse.

   

Jeg tillader alle cookies