Brugsbetingelser E-Card

April, 2012.

For funktionen E-Card, der stilles til rådighed af Hansgrohe SE, gælder følgende brugsbetingelser.

1. E-Cards ydelser

Vi stiller E-Card funktionen til rådighed for brugerne af websiden www.hansgrohe.dk. Ved hjælp af den kan brugeren sende e-mail til modtagere og e-mailadresser, som han/hun har udvalgt og indtastet. Brugeren bestemmer selv indholdet i beskederne, inklusive de billeder på E-Cardet, som vi har gjort det muligt at vælge mellem, og impressumoplysninger. Beskeden sendes ukrypteret og sendes ikke, hvis modtageren har udtrykt ønske om dette til os.

2. Vores ansvar

At vi stiller funktionen E-Card til disposition, er en frivillig og gratis ydelse fra vores side, der når som helst kan indstilles eller indskrænkes. Vi kontrollerer ikke, at den e-mailadresse, der er indtastet, er korrekt, og garanterer ikke, at funktionen står til rådighed, eller at det lykkes at sende hhv. modtage disse e-mails.

3. Brugerens ansvar

Brugeren bekræfter, at modtageren er indforstået med at modtage en besked.
Brugeren har alene ansvar for indholdet, der er fremstillet, udvalgt og sendt af denne, hhv. dennes repræsentanter, eller andre personer med adgang til dennes internetforbindelse. Brugeren må derved ikke overtræde gældende lov og herunder ikke udbrede noget, der er ulovligt, anstødeligt eller strider mod ophavsretten. Anvendelse af E-Card-Services til at sende masse-E-Cards og alle andre former for reklame- eller marketingbreve eller kædebreve er ikke tilladt.

4. Brugerens ansvar for sine handlinger

Brugeren hæfter over for os, hvis dennes ansvar eller lovlige pligter ifølge lovens bestemmelser overtrædes.

Brugeren fritager os desuden for eventuelle krav fra tredje mand, der kan gøres gældende overfor os, i anledning af at tredje mand har lidt skade,på grund af brugerens anvendelse. Hvis brugeren ikke overholder sine pligter, gældende lov og god sædvane, forbeholder vi os retten til at udelukke ham/hende fra anvendelse i en begrænset tid eller for altid.

Anvisninger om databeskyttelse

Når du bruger vores funktion E-Card, vil vi indsamle og bruge de e-mailadresser og navne, som du angiver til afsender og modtager, samt den besked du har indtastet og din IP-adresse, på basis af lovmæssige beføjelser og i overensstemmelse med vores anvisninger om databeskyttelse.

Hansgrohe bruger forskellige typer cookies. Du kan tillade brugen af alle cookies, definere dine personlige indstillinger eller orientere dig under oplysninger om databeskyttelse.

   

Jeg tillader alle cookies