Et Green Company tager ansvar: Hansgrohe går i brechen for mennesket og naturen.

Miljøbeskyttelse

I Schwarzwald og i hele verden

Grøn offensiv hos Hansgrohe: Både indenfor solarstrøm, affaldsforvaltning, genanvendelse og varmegenvinding tager Hansgrohe-gruppen sit ansvar for naturen, mennesket og samfundet alvorligt. Et af de centrale mål for virksomheden er, inden 2015 at mindske sit eget CO2-udslip med 20 procent (sammenlignet med referenceåret 2010 og målt i antal solgte produkter).

Men det er ikke kun på de 37 hjemsteder over hele verden, at badspecialisten fra Schwarzwald spiller en økologisk pionerrolle. Hansgrohe engagerer sig også uden for sine fabriksporte i miljøbeskyttelsesprojekter.


Her begynder fremtiden allerede i dag:

Schwarzwald: Schiltach og Offenburg

Hansgrohe udvikler miljøvenlige produkter, emballager og produktionsteknologier på sine fabrikker i Schiltach og Offenburg. Virksomheden satser på økologiske produktionsmetoder, omsorgsfuld omgang med ressourcer og brug af vedvarende energi. Konsekvent miljøstyring sørger for, at der opstår mindre affald, energibehovet falder og forretnings- og produktionsprocesserne optimeres i overensstemmelse med økologiske kriterier. For eksempel beløber kvoten for genanvendelse af affald sig til 90 procent. Udstansninger, der kasseres i produktionen, genbruges ved konstruktion af veje. Men også leverandører og partnere forpligter sig til at følge Hansgrohes grundsætninger og vælges ikke mindst på grund af deres miljøydelser. 

"Laks til Kinzig": Lokalt engagement for bedre livskvalitet og et forbedret økosystem

Siden 2008 har Hansgrohe deltaget i aktionen "Laks til Kinzig", der blev startet af Gesellschaft Wanderfische Baden-Württemberg. Selskabet havde sat sig som mål at avle og reetablere vandrefisken i Kinzigdalen i Schwarzwald. Flere udsættelsesaktioner fandt sted i nærheden af firmaets hovedsæde i Schiltach, for her har floden Kinzig de bedste livsbetingelser for laksen. I 2009 satte omkring 150 børn omkring 4.000 unge fisk ud i floden.

Og faktisk kan man nu finde fisk, der er kommet tilbage i Kinzig-systemet. Aktionen er vellykket, når vandrefisk som laksen vedvarende anvender flodens miljø. Når de begynder at lege igen, og således indenfor de næste ti til 15 år danner en population, der opretholder sig selv. De vellykkede udsættelsesaktioner fortæller for øvrigt også om den gode vandkvalitet uden for Hansgrohes fabriksporte. For de krævende fisk er en fremragende indikation af, hvordan økosystemets kvalitet er.

Vandsymposium

Hansgrohes vandsymposium er en arrangementrække, der hvert år finder sted i Schiltach. Der helliger Hansgrohe sig sammen med vandeksperter og forskere fra hele verden det lige så fascinerende som beskyttelsesværdige element vand fra helt forskellige synsvinkler. Symposiet får et nyt motto hvert år.

Økobyen Masdar City i Abu Dhabi:
En klimabeskyttelsesvision bliver til virkelighed

Midt i et ørkenlandskab ved Abu Dhabi opstår der en ny by, hvor der til at begynde med skal bo 50.000 personer. "Masdar City“ er den første økoby i verden. Den skal tilbyde alle storbyens fordele, men uden at forårsage kuldioxidudslip eller affald. Hansgrohe leverede i 2009 følgende produkter til dette præsentationsprojekt: Metris S elektronisk armaturer og Raindance EcoSmart håndbrusere. Det er vand- og energibesparende multitalenter fra Hansgrohe. Og ressourcefredning står naturligvis i fokus i det arabiske ørkenprojekt. "Projektet og vores virksomhed deler en tydelig bekendelse til bæredygtighed og miljøbeskyttelse", betoner Richard Grohe, vice direktør i Hansgrohe AG. Andre tyske virksomheder, som Siemens og BASF, deltager også i forehavendet, der koster 22 milliarder US-dollar. 

WaterSense-program

Hansgrohe North America er partner i WaterSense-programmet fra den amerikanske miljømyndighed EPA. Programmet hjælper til med at identificere vandbesparende produkter. Det er kun produkter af høj kvalitet, der faktisk bidrager til klimabeskyttelse, som får WaterSense-mærket.

Vandstyringsprojekter

Omkring 1,2 milliarder mennesker har ikke adgang til rent vand i dag. Hansgrohe fremmer projekter, der forsøger, at dæmme op for følgerne af vandkrisen. Hidtil har Hansgrohe understøttet projekter i Indien og Haiti, der sørger for bæredygtig vandstyring, og skaber et livsunderstøttende system for de mennesker, der er ramt.

Billeder
  • Miljøbeskyttelse ved hjælp af vedvarende energikilder: Siden 1993 produceres der solarstrøm på Hansgrohe-fabrikkens tag.
  • Ressourcefredning med sejlivet materiale: Hansgrohe arbejder med kvalitetsprodukter mod køb-og-smid-væk-mentalitet.
  • Engagerede medborgere i Schiltach: I 2009 satte over 150 børn omkring 4.000 unge fisk ud i floden Kinzig.
  • De bedste livsbetingelser for laks: De er en indikation af den gode vandkvalitet ved Hansgrohes fabrik i Schiltach.
  • Vand er kostbart: Hansgrohe indbyder hvert år eksperter og forskere til diskussioner om den værdifulde ressource.
  • Hansgrohe North America er partner i WaterSense programmet, der identificerer klimabeskyttende produkter.
  • Hansgrohe fremmer bl.a. vandbeskyttelsesprojekter i Haiti, således at menneskerne der har adgang til rent drikkevand.

Et blik på fremtiden

Hansgrohe har flere gange modtaget udmærkelser for sine produkter og det forbilledlige engagement for miljøbeskyttelse, blandt andet med miljøprisen fra delstaten Baden-Württemberg. Lad os sammen husholde med vores knappe råstoffer, og lad os formindske vores økologiske fodaftryk på jorden!

Hansgrohe bruger forskellige typer cookies. Du kan tillade brugen af alle cookies, definere dine personlige indstillinger eller orientere dig under oplysninger om databeskyttelse.

   

Jeg tillader alle cookies