Interview med Siegfried Gänßlen

"Hos os er bæredygtighed en vigtig impulsgenerator ved produktudviklingen"

Han har ansvar for Hansgrohe-gruppens internationale forretnings- og bæredygtighedspolitik: adm. direktør Siegfried Gänßlen. Her taler han om Green Company's ambitiøse mål.

Hvad er det, der lige nu er centralt for Hansgrohe-gruppen, for at opnå en bæredygtig udvikling af virksomheden?

Siegfried Gänßlen: Midtpunktet for vores aktiviteter er, at omsætte temaet bæredygtighed i den operative forretning. Frem for alt drejer det sig om en konsekvent videreudvikling af vores organisationsstruktur. Vi har dannet en mødeledelse med arbejdsgrupper, der behandler alle relevante temaer indenfor bæredygtighed, og er begyndt at opbygge et integreret styringssystem for miljø, arbejdssikkerhed og kvalitetsstyring i hele gruppen.

Hvad er de vigtigste resultater af disse aktiviteter?

S.G.: Øverst på vores agenda står klimabeskyttelse. Her har vi forpligtet os til at sænke vores CO2-udslip med 20 procent inden 2013. Desuden kommer vi hele tiden med nye innovative produkter, der indfører nye dimensioner hvad angår ressourcefredning og miljøbeskyttelse. Netop med hensyn til en bæredygtig udvikling er miljøbeskyttelse en vigtig impulsgenerator for os.

Hvordan ser det ud helt konkret?

S.G.: Vi har for eksempel erstattet phthalatholdige blødgøringsmidler i bruserslanger med mere miljøvenlige stoffer. Det var ingen let opgave for produktudviklingen og produktionen, men det kunne betale sig, eftersom vi får en markedsfordel på grund af det. Et andet eksempel er, at vi forbereder os helt konkret på den demografiske forandring og målrettet nærmer os temaer som beskæftigelsesevne.

Hvad er mest tiltalende ved denne udvikling?

S.G.: Det jeg er mest begejstret over i vores proces mod at blive et Green Company, er de mange idéer fra medarbejderne. Her kommer der forslag om optimering af energibesparende detaljer på arbejdspladsen, samt om et nye produkter.

Hvordan ser planerne for de kommende år ud?

S.G.: Vi vil udbygge vores ledende status indenfor temaet bæredygtig omgang med vand, yderligere med talrige initiativer. Hansgrohe-gruppen er en del af præsentationsprojektet, der drejer sig om ressource- og klimabeskyttelse, „Masdar City“ i Abu Dhabi, og det viser, at vi virkelig er med i forreste linje. Men det er også en forpligtelse for os, at forberede yderligere innovationer. Desuden vil vi lægge vægt på områderne arbejdssikkerhed og beskæftigelsesevne. Vi vil også gerne formidle merværdien af kombinationen kvalitet og ansvar endnu bedre til vores kunder. Vi er ydermere meget interesserede i at forbedre gennemsigtigheden i hele vores leverance- og værdikæde yderligere.

"Vi vil udbygge vores føring indenfor temaet bæredygtig omgang med vand yderligere."

Hansgrohe bruger forskellige typer cookies. Du kan tillade brugen af alle cookies, definere dine personlige indstillinger eller orientere dig under oplysninger om databeskyttelse.

   

Jeg tillader alle cookies